Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev marts 2021

Kære formænd og bestyrelser

 

Kreds og forbund har nu haft møde med KEID og TMF og efterfølgende med overborgmester Lars Weiss i forbindelse med lovliggørelse af kolonihaver.

 

Den 4. marts 2021 afholdt Københavns Kommunes Borgerrepræsentation møde, hvor nedenstående blev godkendt uden afstemning.

 

1. Kravet om byggetilladelser til eksisterende byggeri bortfalder, så haveforeningerne ikke behøver indsende byggeansøgninger på det eksisterende. Dette giver en væsentlig      administrativ lettelse i haveforeningerne og i KK. Det er dog en forudsætning, at der brandsikres, og at miljøforhold lovliggøres.

2. Økonomiforvaltningen opmåler byggeri og regulerer matrikelgrænser, så hver haveforening ligger på sin egen matrikel.

3. ØKF antager certificerede brandrådgivere, som udarbejder brandsikringsplaner for hver haveforening. Planerne skal godkendes i TMF.

4. Haveforeningerne/havelejerne udfører  og finansierer den fysiske brandsikring. Der afsættes særskilte ressourcer i ØKF til at vejlede haveforeningernes bestyrelser i denne      proces.

5. ØKF tinglyser deklarationer for hver af de 41 haveforeninger, efterhånden som lovliggørelsen gennemføres. Hermed findes bygningsreglementet ikke længere anvendelse      bortset fra enkelte bestemmelser, og der vil ikke længere være krav om byggetilladelser for nyt byggeri og ombygninger.

6. Der etableres et samarbejdsforum med Kolonihaveforbundet/kredsen, hvor processen løbende drøftes.

Link til referatet:

https://www.kk.dk/node/14148/04032021/edoc-agenda/3a7a5368-3971-491e-bfad-f7f0be067852/48158d9a-18e5-4f07-b105-19850817ac3c 

 

Kloakering skal i overensstemmelse med Spildevandsplan 2018 være gennemført i 2028, for at lovliggørelsen af kolonihaverne kan afsluttes.

Link til referatet:

https://www.kk.dk/node/14148/04032021/edoc-agenda/3a7a5368-3971-491e-bfad-f7f0be067852/5febdd6f-11be-4f45-ac18-ca8b37984baa 

 

Brandsikring:

ØKF har i samarbejde med en brandrådgiver og i tæt dialog med TMF og Hovedstadens Beredskab fundet en løsning på beredskabets adgangsveje i pilothaverne, som stort set ikke griber ind i de nuværende forhold i foreningerne. Der er udarbejdet planer for sikring mod brandsmitte mellem bygninger, som kun nødvendiggør gennemførelse af fysisk brandsikring af et mindre antal bygninger. ØKF og TMF vil anvende de erfaringer, der er gjort i pilothaverne i det videre forløb med de øvrige 39 haveforeninger.

 

Økonomi:

KK er ikke forpligtede til at lægge udgiften til lovliggørelse videre til kolonihaverne. Det er dog under afklaring, om dele af udgiften kan lægges videre til kolonihaverne. Hertil kan komme udgifter til gennemførelse af fysisk brandsikring af de enkelte bygninger, som havelejerne selv skal afholde.

 

Med venlig hilsen

 

Amy Lauridsen

formand

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd

Egensevej 25, 1. sal, 2770 Kastrup

Telefon: 30 31 00 43 - 30 31 07 94 - 30 31 55 90

Åbent onsdag kl. 17-19 (lukket sidste onsdag hver måned)

http://www.kolonihave-kreds1.dkKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd