Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev april 2021

Kære formænd og bestyrelser

 
Velkommen til en ny havesæson. En sæson som fortsat vil være præget og begrænset af pandemien. Kredsens planlagte repræsentantskabsmøde den 28. april 2021 er derfor udsat. Så snart der åbnes op for større forsamlinger, vil vi melde en ny data for repræsentantskabsmøde ud.
 
Efter lang tid har kredsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde tirsdag før påske. Det foregik udendørs på min terrasse i dejligt solskin og ca. 18 grader. 
 
Til de københavnske kolonihaver kan jeg oplyse, at Teknik og Miljø har indgået et samarbejde med deres kollegaer i Odense kommune, hvilket har betydet at der er færdigbehandlet en del byggeansøgninger. Vi håber derfor, at de mange ansøgere til byggeri snart får en byggetilladelse.
 
I Tårnby kommune arbejdes der på temalokalplan for kolonihaver, således at der fastsættes præcise bebyggelsesregulerende bestemmelser for byggeri og dets placering. Efterfølgende skal der udarbejdes detaljerede lokalplaner for alle kolonihaveområderne i kommunen.
Selve lokalplansforslaget er udsendt i høring med frist 24. maj 2021.
 
Med hensyn til vurderingskurser kan jeg oplyse, at så snart forsamlingsforbuddet indendørs hæves, vil kredsen annoncere forskellige kurser.
 
Kredskontoret holder fortsat åben om onsdagen, hvor vi er tilgængelige mellem kl. 17 - 19. Husk vi holder lukket den sidste onsdag i måneden.
 
Med venlig hilsen
 
Amy Lauridsen
formandKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Januar

  • Jan 22
    Vurderings kursus "Legestue" åbenthusLør. 22 Jan, 2022 (10:00 - 14:00)Kredsen og Vurderingsholdet holdt en del kurser i løbet af året. På flere af de kurser høre vi tit om udfordringer når i er ude og vurdere. Derfor vil vi forsøge at afholde en form for legestue åbenthus, hvor man bare kan møde op og få hjælp. Dette er gratis tilbud for alle.   Kurset bliver afholdt i 3F lokaler på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup, Danmark