Kriminalpræventive anbefalinger
fra Kriminalpræventiveråd

Kriminalpræventive anbefalinger til haveforeningsbestyrelserne

I vinterperioden er det slut med at overnatte i kolonihaven og tyvene har derfor frit spil til at ”tage for sig af retterne”. Hvad kan man gøre af forebyggende tiltag i en kolonihave, hvor der hverken er liv, oversigt eller lys. Siden 2016 har medlemmer nedskrevet deres erfaringer på skemaer som vi har udsendt fra kredsen. Disse, og kriminalpræventiv udvalgs erfaringer, kan læses nedenfor. Da der ikke foreligger nogle kriminalpræventive undersøgelser i kolonihaver, kan erfaringerne bruges som inspiration – det anbefales at I bruger de redskaber som I mener passer til jeres haveforening.

Hvordan gøres det svært at komme ind i haveforeningen?

 • Opsætte hegn omkring haveforeninger, som er så højt, fintmasket og stærkt som muligt. Hvis I er i tvivl om I må opsætte hegn, læs eventuelt eventuelle deklarationer eller andre dokumenter for haveforeningen
 • Låse portene om aftenen.
 • Skiltning på låger og hegn med kort meddelelse om at haveforeningen er overvåget og/eller der er vagtselskab (evt. med hund), og/eller med fotoalarm. Suppler gerne med piktogram.
 • Kontakt eventuelle genboere om de vil kigge ned i haveforeningen engang i mellem og ringe til formand (eller anden person) hvis der er noget mistænkeligt eller brand.
 • Sæt lys/solcellelamper op på gangene/vejene evt. kun de steder som man kan se udefra. Skal være tændt året rundt.
 • Lys på forsamlingshus - tændes med føler

 Med venlig hilsen

Jørgen Ullman

Kriminalpræventivt ansvarlig,

Kreds 1


ANBEFALINGER TIL MEDLEMMER FRA MEDLEMMER

 

Hvordan forebygges indbrud i din kolonihave,

især i vinterhalvåret og i ydermånederne?

 • Medlemmer runderer, kigger efter lys i husene. Ringer til politi (114) ved indbrud samt til kolonisten som har haft indbrud. Derudover til bestyrelsen.
 • Låse på toiletterne.
 • Kameraer/videoattrapper vendt mod eget kolonihavehus.
 • Opsæt alarmer.
 • Holde øje med hinandens haver, især de steder hvor der ikke er nogle der overnatter.
 • ”Vi låser altid portene ved 21-tiden og holder hinanden oppe på at huske at låse portene når der er mange væk og man går ud sent på aftenen. Vi bemærker også hvis der generelt set kommer personer vi ikke kender. Vi forhører os hos hinanden om der er nogen som kender de respektive personer så vi på den måde kender folks omgangskreds uden at det bliver overvågning (i sæsonen)”
 • At der er liv i haverne.
 • At lyset på havegangene er tændt om aften, året rundt. Eventuelt kun på de gange, som kan ses fra udefra via låger/porte. Hvis der er lys i andre bygninger, kan der være tale om en hjælp til indbrudstyve.
 • ”Vi opfordrer også vore medlemmer til ikke at låse deres redskabsskure. Så risikerer de ikke at låsen og døren bliver ødelagt”. Andre mener at skurene skal låses, da det så vil være sværere at åbne skurene og tage længere tid for indbrudstyven.
 • Nabohjælp-klistermærker på husene
 • Brug lys, lyskæder i træer og buske om vinteren
 • Træk gardinerne fra så tyvene kan se at der ikke er noget at stjæle. Lad alle skabslåger stå åben.
 • Sæt vindueslåse på vinduerne. Sørg for at dine dørkarme og vinduesrammer er svære at brække op. Jo længere tid det tager for indbrudstyven desto mindre risiko for indbrud.
 • Sæt piktogrammet (Se andet steds på siden) de steder på bygningerne, hvor tyven formodes at bryde ind. Piktogrammet skal lamineres inden.
 • Sæt en lås i havelågen hvis det kan lade sig gøre.

 Hvad tyvene er kommet ind i bygningen/bygningerne, hvordan gøres det svært at de stjæler noget?

 • ”Vi opfordrer vore medlemmer til ikke at efterlade noget af værdi eller noget som de er glade for i deres huse og redskabsskure i vinterhalvåret”. Gem det eventuelt under sengen.
 • Sæt så mange møbler som muligt i jeres kolonihavehus så det er svært at komme frem. Kom også møbler eller andet ovenpå sengene.
 • Ha`ikke salt, peber, sennep, ketchup, sukker, tændstikker, stearinlys, mayonnaise, remoulade etc. stående så kan I måske undgå hærværk/brand.
 • Lås værktøj og haveredskaber inde så de ikke kan bruges som redskaber til indbrud.
 • Ha’ ikke ekstranøgler eller beboerliste liggende i kolonihavehuset

 Ring altid til politiet og bestyrelsen ved indbrud eller forsøg på indbrud.

Ring altid til politiet. Det er vigtigt i forhold til din forsikring og i forhold til registrering hos politiet. Hvis døre og/eller vinduer er brudt, ring da til politiet på politiet 114. Fortæl dem hvad der er sket uanset om der er stjålet noget. Det er vigtigt at de kommer så hurtigt som muligt i forhold til eventuelle dna-spor. Nogle forsikringsselskaber dækker også egen reparation af døre/vinduer.

Gå rundt og se om der er andre medlemmer der også har været udsat for indbrud og ring til den kriminalpræventive ansvarlige i haveforeningen evt. formanden.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Ullman, kriminalpræventiv ansvarlig, Kreds 1Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd