Vurderingskursus

Kurserne afholdes i SIDs lokaler på Saltværksvej i Kastrup.

Tilmelding til de aktuelle kurser vil foregår nederst på denn side. Normalt vil vi tilbyde kurser i sommer halvåret. 

For at få det optimale ud af kurset, er det er vigtigt, at deltagerne har computer med med adgang til Google Chrome. Ligeledes skal deltagerne også være bekendt med deres medlemsnummer i Kolonihaveforbundet, da dette skal bruges i forbindelse med kurset.

Det er endvidere vigtigt at kursisten er sat ind i foreningsportalen som vurderingsfolk, så der kan være adgang til vurderingsssystemet.

Det er obligatorisk at tage Brush Up kurset hver 2. år for at bibeholde sin status som vurderingsperson. Hvis ikke man deltager i dette kursus vil vuderigsudvalget fjerne dine rettigheder, i vurderingssystemet.


Kursusindhold

Vurderingskursus for nye vurderingsfolk


For at deltage i kursus skal du medbringer pc med adgang til Google Chrome, samt du har dit medlemsnummer med.

Det er vigtigt at jeres formand har registreret dig foreningsportalen, så du har et korrekt medlemsnummer, så i har adgang til vurderingssystemet. Hvis der er fejl i jeres registring af medlemsnummert, er man ikke registret som vurderingsperson.


Kursusindhold:
• Vejledning til køber og sælger
• Kolonihaveforbundets vurderingsregler 2022 – 2024
• Ejererklæring
• Om mangler
• Orientering om omregningstabel, samt nedskrivningsmetoder
• Oplysningsskema
• 92 reglen
• Praktisk anvendelse af Vurderings-systemet (hjælpetekster -gemme filer/billeder - godkendelse Vurderingsopgave
• Afslutning af vurdering
• Evaluering

Der vil være kaffe/te samt blive serveret smørrebrød

Brush up kursus for vurderings folk


Man er velkommen til at medbringer pc med adgang til Google Chrome, samt du har dit medlemsnummer med. Men det er ikke et krav til dette kursus. 

En stor del af kurset handler om at opdatere din viden om systemet og de regler vi vurdere efter. Men vi afsætter del tid, til at snakke om de udfordringer, vi som vurderings folk oplever i hverdagen. 

Man kan selv kontrollere om man har adgang til vurderingssystemet før kurset.

Kursusindhold:

• Gennemgå ejer erklæring til brug for vurdering

• Vejledning til køber og sælger

• Kolonihaveforbundets vurderingsregler 2022 - 2024

• Generelt om vurderingssystemet i 2024

• Vurderingsopgave/gruppearbejde

• 92 reglen

• Afslutning af vurdering

• Evaluering

Der vil være kaffe/te samt blive serveret smørrebrød.


Kursus for overnatning og daghaver

I forbindelse med de nye krav om, at vurderingsfolk skal på kursus hvert andet år, tilbyder kredsen nu to typer kurser. Nemlig et grundkursus for nye vurderingsfolk samt et brush up kursus for dem der tidligere har været på kursus.


Maj
02Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

April

  • Apr 24
    Repræsentantskabsmøde 2024Ons. 24 Apr, 2024 (18:30 - 20:30)Kredsens repræsentantskabsmøde. Vil blive afholdt onsdag den 24. april 2024, kl. 18.30, hvor vi håber på stort fremmøde. Ifølge kredsvedtægtens §3, stk. 4 skal forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, være formanden i hænde senest den 1. februar.

maj