Bestyrelsen i  Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd

Bestyrelsen valgt på repræsentantskabsmødet den 30 september 2020

Referat fra mødet kan læses herunder

 

 • Amy Lauridsen (H/F Søndervang)

  Kredsformand

  Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse.

  Valgt ind i Forretningsudvalget samt Købs- og Salgs udvalget

  Lovliggørelse af haver

 • Kurt Hansen (H/F Vennelyst)

  Næstformand

  Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse. Medlem af miljøudvalget

 • Hanne Rasmussen (H/F Nordre Vang)

  Kasserer

  Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse.

  Medlem af organisationsudvalget

 • Berit Dichmann (H/F Rosen)

  Bestyrelsemedlem

  Referent

  Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse.

   

 • Johnny Olback (H/F Kløverblomsten)

  Bestyrelsemedlem

  Lovliggørelse af haver

 • Jørgen Ullman ( H/F Fremtiden)

  Bestyrelsemedlem

  Friluftsrådet, Persondata, Kriminalpræventiv Råd

 • Christian Bundgaard (N/F Prøvestenen)

  Bestyrelsemedlem


  Bestyrelse suppleanter, revisorer og ankeudvalg

  • Keld Skou (H/F Kongedybet)

   Bestyrelsessuppleant

  • Lars Pihl (H/F Vestgrænsen)

   Bestyrelsessuppleant

  • Anny Kuhre (H/F Nordre Vang)

   Revisor

  • Kaj Skou (H/F Kongedybet)

   Revisor

  • Jan E. Petersen (H/F Stjernelund)

   Revisorsuppleant

  • Denni Krag, (H/F Stjernelund)

   Formand for ankeudvalget

  • Knud Lauridsen (H/F Søndervang)

   Ankeudvalg

  • Michael Meyer (H/F Nordre Vang)

   Ankeudvalg

  • Bjarne Olsen (H/F Sundbo)

   Ankeudvalg (suppleant)   Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
   Egensevej 25.
   2770 Kastrup.
   Tlf: 30 31 00 43
   30 31 07 94
   eller 30 31 55 90

   CVR 22126318

   .

   Det sker i Kreds 1/ Syd

   August

   Oktober