Bestyrelsen i Hovedstaden syd


Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 • Amy Lauridsen (H/F Søndervang)

  Kredsformand

  Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse.

  Valgt ind i Forretningsudvalget samt Købs- og Salgs udvalget

 • André Just Vedgren (Amager Økohaver)

  Næstformand

  Mødereferant i kredsbestyrelsen

 • Benny Pedersen (H/F Sønderbro)

  Kasserer

 • Hanne Rasmussen (H/F Nordre Vang)

  Sekretær

  Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse

  Medlem af organisationsudvalget

 • Johnny Olback ( H/F kløverblomsten)

  Bestyrelsesmedlem

 • JØRGEN ULLMAN (H/F Fremtiden)

  Bestyrelsesmedlem

  Kriminalpræventivt udvalg

 • Berit Dichmann (H/F Rosen)

  Bestyrelsesmedlem

  Medlem af redaktionsudvalget

  Medlem af hovedbestyrelsen


Bestyrelsessuppleanter og revisorer

 • Kurt Hansen ( H/F Vennelyst)

  Bestyrelsessuppleant

  Medlem af Hovedbestyrelsen

  Medlem af Miljøudvalget

 • Kjeld Skou (H/F Kongedybet)

  Bestyrelsessuppleant

 • Anny Kuhre (H/F Nordre Vang)

  Revisor

 • Kaj Skou (H/F Kongedybet)

  Revisor

 • Jan E. Petersen ( H(F Sundbo)

  Revisorsuppleant

Ankeudvalg


 • Denni Kragh (H/F Stjernelund)

  Ankeudvalgsformand

  Vurderingsinstruktør

 • Knud Lauridsen (H/F Søndervang)

  Ankeudvalgsmedlem

  Vurderingsinstruktør

 • Michael Meyer (H/F Nordre Vang)

  Ankeudvalgsmedlem

Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

November

December