Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev juni 2024

Kære bestyrelse

Så er sommeren i fuld gang samtidig med stor aktivitet i kolonihaverne.

Først lidt orientering til de Københavnske haver. I forbindelse med den kommende kloakering er der foretaget nogle geotekniske forundersøgelser i de 13 haveforeninger som er med i første etape. Dette for at få et bedre kendskab til jordbundsforhold og forurening. Undersøgelse peger på, at antagelsen om blød bund er ikke påvist, der er mange steder meget hårdt lerlag, der er mindre forurenet end tidligere antaget, pumpeforsøg viser ringe tilstrømning af vand i boringerne. Resultaterne skal bruges i forbindelse med tilbud om kloakering.

På nuværende tidspunkt har Københavns Kommune, KEID, kun kontakt til et OPP selskab, men vi presser på for at få et tilbud / entreprise fra et almindeligt entreprenør firma. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen tilbud overhovedet, men KEID stiler mod at få dette sidst i august 2024. Det er Borgerrepræsentationen der skal tage endelig beslutning om, hvilken løsning der skal benyttes.

Vi arbejder på, at tage kontakt til politikerne igen med henblik på at få ændret den beslutning om, at kolonihaverne skal betale hele udgiften til kloakering. Dette er der mulighed for, da Ankestyrelsen tidligere har udtrykt, at Københavns Kommune ikke behøver at sende hele kloakeringsudgiften til kolonihaverne.

Kredsen har ved vores sidste møde også drøftet og gjort opmærksom på de store vandproblemer, vi har i mange af vore Københavnske haveforeninger. Ligeledes har vi gjort opmærksom på problemer i forbindelse med ansøgning om byggetilladelser flere steder. Derfor går vi nu i dialog med KEID i forbindelse med brandsikring / lovliggørelse.

Tårnby kommune har lige etableret 42 nye nyttehaver på Ugandavej. Kreds og forbund har ikke været kontaktet i den anledning, men vi vil efterfølgende kontakte Tårnby Kommune om et samarbejde.

Der er intet nyt om endeligt tidspunkt for kloakering i Tårnbys haveforeninger.

Som I er bekendt med, afholder Kolonihaveforbundet kongres i september måned. Ved kredsens repræsentantskabsmøde i april måned blev de 18 delegerede valgt som deltager i kongressen.

Den 4. juli 2024 afholdes der vurderingskursus, Bruch up. Der er fortsat pladser på dette kursus. Som vanlig sker tilmelding via kredsens hjemmeside. Kredsen er i gang med at planlægge endnu et kursus for nye vurderingsfolk, så hvis der er nyvalgte der skal på kursus, må I endelig sige til.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

Formand

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd

Egensevej 25, 1. sal, 2770 Kastrup

Telefon: 30 31 00 43 - 30 31 07 94 - 30 31 55 90

Åbent onsdag kl. 17-19 (lukket sidste onsdag hver måned)

http://www.kolonihave-kreds1.dk

 

 

 
 Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

  • Jul 4
    Vurderings kursus Bruch Up Tor. 4 Jul, 2024 (16:00 - 20:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser
  • Jul 18
    Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser