Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev Januar 2024

Kære bestyrelser
 
Godt nytår til alle.
2024 er kongres år, og kongressen afholdes København den 13. - 15. september på Scandic Copenhagen. Delegerede til kongressen skal vælges på kredsens repræsentantskabsmøde den 24. april. Hvis en forening ønsker forslag behandlet på kongressen, skal forslaget være vedtaget på foreningens generalforsamling.
 
Forslag til kredsens repræsentantskabsmøde skal være kredsformanden i hænde senest den 1. februar 2024. Indkaldelse med dagsorden udsendes 14 dage før mødet.
 
Vurderingskurser for både nye og erfarne vurderingsfolk vil blive afholdt i løbet af foråret. Når tidspunkterne for kurserne er fastlagt, vil information til bestyrelserne blive udsendt, lige som det vil blive annonceret på kredsens hjemmeside.
 
Til foreningerne i Københavns Kommune: Vi afventer et nyt oplæg i forbindelse med kloakering fra Københavns Kommune.  Kredsen har ved årsskiftet  stoppet samarbejdet med advokat Pia Nielsen. Fremover bliver det Kolonihaveforbundets jurister, vi vil benytte.
 
Den nuværende lejekontrakt med Københavns Kommune bliver forlænget til udgangen af 2026. Det betyder, at lejen fortsat kun reguleres med 2% hvert år den 1. januar,  jvf. nuværende kontrakt. Hvis forhandlingerne om kloakering og lovliggørelse færdiggøres  inden nævnte periode, vil forhandling om fornyelse af lejekontrakt blive påbegyndt.
 
Københavns Kommune har oplyst, at man gerne vil se på muligheden for at udstede erklæring til bank om, at Københavns Kommune forventer at indgå længerevarende lejekontrakter med Kolonihaveforbundet inden for en overskuelig fremtid. Dette af hensyn til de havelejere, som ønsker at optage lån i bank.
 
Venlig hilsen
Amy Lauridsen, formandKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Juli

  • Jul 4
    Vurderings kursus Bruch Up Tor. 4 Jul, 2024 (16:00 - 20:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser
  • Jul 18
    Vurderings kursus for nye vurderings folk den 18 juli 2024Tor. 18 Jul, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. Kurset bliver hold i 3F lokaler på Saltvørksvej 68, 2770 Kastrup https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser