Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev December 2022

Kære bestyrelser

Ved Kolonihaveforbundets kongres i Aalborg den 9. - 11. september 2022 blev der valgt ny formand for forbundet. Valget faldt på Karsten Kehlet som på daværende tidspunkt var kredsformand i Nordøstsjælland Kreds. På kongressen deltog 123 delegere fra hele Danmark, og fra Kreds 1 deltog vi med 18 delegerede. Der var i alt indsendt mange forslag til kongressen som her blev drøftet. Referat fra Kongressen er udsendt til samtlige deltagere og kan findes på forbundets hjemmeside.

Ultimo oktober blev kredsens årlige Præmiefest afholdt. Et vellykket arrangement, hvor de mange præmietagere blev hædret. Vi havde fået forbundets nye formand Karsten Kehlet til at holde festtalen. Aftenen var krydret med god underholdning, godt orkester og masser af godt humør og dans.

Sammen med Kolonihaveforbundet har kredsen taget kontakt til en advokat for at få støtte og hjælp til de svære forhandlinger, kreds og forbund har med Københavns Kommune i forbindelse med hele lovliggørelsesproblematikken. Vi har længe følt, at Københavns Kommune har været urimelige i de krav, de køre frem med i forhold til tidligere praksis og aftaler. Den 11. august tilskrev advokaten, på vegne af os, til KEID, hvor der blev gjort opmærksom på de mange urimelige krav, der bliver fremsat. 

Der er fortsat ikke kommet svar fra kommunen, som snart mange gange er rykket for svar af advokaten. Dette kan vel næppe kaldes god Forvaltningsskik!

Vi er for kort tid siden blevet præsenteret for udbudsmaterialet i forbindelse med kloakering af de første 13 Københavnske kolonihaver. I den forbindelse er det gået op for os, at projektet, som skal køres via en OPP-leverandør, bliver langt dyrere på denne måde. Samtidig vil det også give et større afkast til Københavns kommune, som heller ikke er rimeligt. I denne anledning har jeg den 17. november tilskrevet Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Borgmester for Teknik og Miljø Line Barfod samt Økonomiudvalgets medlemmer. Der er endnu ikke kommet nogen reaktion tilbage fra Københavns Kommune.

Den 30. november afholdt kredsen møde med bestyrelserne for de pågældende 13 haveforeninger, hvor problematikken omkring kloakering blev drøftet. Ved mødet deltog også forbundsledelsen samt vores advokat.

Da kredsen fortsat intet har hørt tilbage fra Københavns Kommune, har vi i sidste uge udsendt en pressemeddelelse omkring nævnte.

Alle tre omtalte skrivelser kan findes på kredsens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formandKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

April

  • Apr 24
    Repræsentantskabsmøde 2024Ons. 24 Apr, 2024 (18:30 - 20:30)Kredsens repræsentantskabsmøde. Vil blive afholdt onsdag den 24. april 2024, kl. 18.30, hvor vi håber på stort fremmøde. Ifølge kredsvedtægtens §3, stk. 4 skal forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, være formanden i hænde senest den 1. februar.

maj