Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Undersøgelse om affaldsgebyr 2022

Kære Bestyrelser i haveforeninger inden for Københavns Kommune

I maj måned udsendte kredsen et spørgeskema til jer alle vedrørende stigninger på affaldsgebyrer for 2022. Jeres tilbagemeldinger brugte kredsen til at dokumentere et misforhold i opkrævningsmetoden, der klart påførte det store flertal af foreningerne en voldsom prisstigning. 

Ud fra svaret til kredsen fra Borgmesteren/Vicedirektøren kan det konkluderes, at der ikke vil blive ændret på opkrævningerne for 2022. Dog meddeles det at der for 2023 vil ske ændring for madaffaldsgebyret således, at det helt bortfalder og bliver en del af restaffaldsgebyret.

Jeg medsender korrespondancen, således at bestyrelsen kan forholde sig til affaldshåndteringen i 2023 

Med venlig hilsen og tak for tilbagemeldingerne

Kurt Arend Hansen

Næstformand

Affaldsgebyrer_-_Brev_til_borgmester.pdf

Affaldsgebyrer_-_Svar_til_Kolonihaveforbundets_Kreds_1.pdf

 Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

April

  • Apr 25
    Vurderings kursus Bruch UpTor. 25 Apr, 2024 (16:00 - 20:30)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser

maj

  • Maj 2
    Vurderings kursus for nye vurderings folkTor. 2 Maj, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser
  • Maj 30
    Vurderings kursus Bruch Up Tor. 30 Maj, 2024 (16:00 - 20:30)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser