Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Undersøgelse om affaldsgebyr 2022

Kære Bestyrelser i haveforeninger inden for Københavns Kommune

I maj måned udsendte kredsen et spørgeskema til jer alle vedrørende stigninger på affaldsgebyrer for 2022. Jeres tilbagemeldinger brugte kredsen til at dokumentere et misforhold i opkrævningsmetoden, der klart påførte det store flertal af foreningerne en voldsom prisstigning. 

Ud fra svaret til kredsen fra Borgmesteren/Vicedirektøren kan det konkluderes, at der ikke vil blive ændret på opkrævningerne for 2022. Dog meddeles det at der for 2023 vil ske ændring for madaffaldsgebyret således, at det helt bortfalder og bliver en del af restaffaldsgebyret.

Jeg medsender korrespondancen, således at bestyrelsen kan forholde sig til affaldshåndteringen i 2023 

Med venlig hilsen og tak for tilbagemeldingerne

Kurt Arend Hansen

Næstformand

Affaldsgebyrer_-_Brev_til_borgmester.pdf

Affaldsgebyrer_-_Svar_til_Kolonihaveforbundets_Kreds_1.pdf

 Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

Februar

 • Feb 11
  Vurdering "legestue" åbent husLør. 11 Feb, 2023 (10:00 - 14:00)Kredsen og Vurderingsholdet holdt en del kurser i løbet af året. På flere af de kurser høre vi tit om udfordringer når i er ude og vurdere. Derfor vil vi forsøge med at afholde en form for legestue åbent hus, hvor man bare kan møde op og få hjælp. Det kan være alt for at få vurderings systemet til at fungere på computeren , til lokale udfordringer. Der vil være 4 instruktør og medlemmer fra kredsen til stedet på dagen. Dette er gratis tilbud for alle.  Vi håber at i vil tage godt imod dette tilbud og komme med godt humør, og tålmodighed.

April

 • Apr 18
  Vurderings kursus brush up 18 april. 2023Tir. 18 Apr, 2023 (16:00 - 20:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser
 • Apr 20
  Vurderings kursus brush up 20 april. 2023Tor. 20 Apr, 2023 (16:00 - 20:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser
 • Apr 26
  Repræsentantskabsmøde 2023Ons. 26 Apr, 2023 (18:30 - 20:30)Kredsens repræsentantskabsmøde. Vil blive afholdt onsdag den 26. april 2023, kl. 18.30, hvor vi håber på stort fremmøde. Ifølge kredsvedtægtens §3, stk. 4 skal forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, være formanden i hænde senest den 1. februar.

maj