Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev Juli 2022

Som tidligere nævnt påbegyndte Kreds 1 og Kolonihaveforbundet forhandling om fornyelse af kolonihavernes lejekontrakt med Københavns Kommune i februar måned. Det viste sig hurtigt, at der var flere ting i oplægget, vi ikke kunne acceptere. Blandt andet var lejen udregnet efter helt andre principper end tidligere. Der blev brugt en model fra erhvervslejemål, hvilket helt klart vil gøre pris og vilkår ringere for kolonihaverne. Efter et par møder sagde vi stop og oplyste, at vi blev nødt til at rette henvendelse til det politiske niveau for at drøfte fremtiden og økonomien for kolonihaverne.

Det har været svært, at komme igennem til Overborgmesteren for et møde, men efter pres er det nu lykkedes. Der er den 28. juni 2022 afholdt møde på Københavns Rådhus med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Kolonihaveforbundet og Kreds 1. Her blev lejekontraktens vilkår drøftet, prisen for kloakering samt den igangværende lovliggørelse af vore kolonihaver. Det er umiddelbart svært at sige, hvad der kommer ud af mødet, men mødet var positivt og borgmesteren lovede, at gå videre med vilkårene for lejekontrakten samt se yderligere på de andre nævnte ting. Vi håber derfor, at vi i løbet af året bliver indkaldt til nye forhandlinger. Den nuværende lejekontrakt er gældende til og med den 31.12.2024.

Fælles for hele kredsen kan jeg nævne, at der er stor fokus på vinterbeboelse i vore kolonihaver. Det er derfor vigtigt, at understrege, at vore kolonihaver som bekendt kun er til beboelse i sommerhalvåret, hvilket står tydeligt i vore lejekontrakter samt lokalplaner.

I februar måned 2022 fremlagde Dansk Folkeparti et lovforslag netop om dette emne. Dette er efterfølgende behandlet, og indenrigs- og boligministeren ser positivt på beslutningsforslaget, som er stillet med det formål at værne om kolonihaveområderne og intentionerne bag Kolonihaveloven. Det endelige lovforslag vil blive fremsat i folketingsåret 2022-23.

Jeg skal også nævne, at der intet nyt er om lokalplaner og kloakering i Tårnby Kommune.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formandKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd

April

  • Apr 25
    Vurderings kursus Bruch UpTor. 25 Apr, 2024 (16:00 - 20:30)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser

maj

  • Maj 2
    Vurderings kursus for nye vurderings folkTor. 2 Maj, 2024 (16:00 - 21:00)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser
  • Maj 30
    Vurderings kursus Bruch Up Tor. 30 Maj, 2024 (16:00 - 20:30)Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig kurset. https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/vurderingskurser