Information om byggeri i Københavns kommune

Information om byggeri i Københavns kommune


Lovliggørelse af byggeri og miljøforhold i de Københavnske haveforeninger 
Sep 2021


Vejledning om ny bebyggelse i overnatningshaver og daghaver med jordforurening

Vejledning om ny bebyggelse i overnatningshaver og daghaver uden jordforurening


Københavns kommune har mange regler og forordninger om til- eller nybygning.

Der skal tages hensyn til bortskaffelse af jord, byggeaffald og nedsivning.

Fra januar 2019 skulle der søges tilladelse fra Københavns kommune om opførelse af alle bygninger, dog ikke åben terrasse på max. 30 cm. i højden (se andet steds på hjemmesiden).

Det vil sige at dispensationsaftalen, og fortolkning af denne, ikke længere er gældende med undtagelse af vurdering i forbindelse med salg. Denne vurdering skal tage sit udgangspunkt i hvilke byggeregler der var gældende på opførselstidspunket.

Derudover er det stadig tilladt at vedligeholde huset, uden at søge om dette.

Herunder kan du læse om alle disse regler, god fornøjelse

Måske er noget at dit bygning omfattet af den generelle dispensation fra 1992, det kan du læse om her


Toilettanke på eget havelod.

Tilladelse fra haveforening og Københavns Kommune skal foreligge, før gravearbejde påbegyndes.

Ansøgning om samletank kan kun ske digitalt via Københavns Kommune, Byg og Miljø, selvbetjening (www.bygogmiljoe.dk).

Dette gøres primært af en autoriseret kloakmester.

Legepladser

I forbindelse med etablering af legepladser samt ændringer af samme skal tilladelse søges hos Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S.

Dette i henhold til Bygningsreglementet 2015, kap. 4.4, stk. 1, idet arealet betragtes som offentligt areal.

I Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner skal der ligeledes søges om tilladelse i Teknisk Forvaltning i hjemhørskommune. 


 

 

Swimmingpools må ikke etableres i kolonihaver

Se mere her

 

 

 Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd