Information om byggeri i Københavns kommune

Information om byggeri i Københavns kommune

Byggestoppet ophævet for nyt byggeri …men læs om ny procedure for ansøgning (23/2-2019)

Kære haveforeningsbestyrelse i Københavns Kommune

Først de gode nyheder: Efter en alt for lang periode med byggestop grundet Københavns Kommunes pludselige ændring af forståelsen af kontrakter og byggeregler, kan vi nu ophæve byggestoppet!

 

 

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver med
jordforurening

 

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver uden
jordforurening

 


Forbund og Kreds har netop modtaget oplysning fra vores udlejer Københavns Ejendomme om, at Borgerrepræsentationen ved deres møde den 23. august 2018 har besluttet, at  anbefale en forlængelse af vores standardlejekontrakter fra 2011 frem til og med den 31. december 2048.

Du kan læse mere her


Københavns kommune har mange regler og forordninger om til- eller nybygning.

Der skal tages hensyn til bortskaffelse af jord, byggeaffald og nedsivning.

Herunder kan du læse om alle disse regler, god fornøjelse

Måske er noget at dit bygning omfattet af den generelle dispensation fra 1992, det kan du læse om her

Nyt om klakering 2018

Københavns Kommune har udsendt en foreløbig rækkefølgeplan for kloakering, opdateret den 3/8-2018

Byggeri på forurenet jord

Københavns kommune har udsendt en vejledning for byggeri på forurenet jord.

Information om byggeaffald, jordflytning og nedsivning


Toilettanke på eget havelod.


Tilladelse fra haveforening og Københavns Kommune skal foreligge, før gravearbejde påbegyndes.

Ansøgning om samletank kan kun ske digitalt via Københavns Kommune, Byg og Miljø, selvbetjening (www.bygogmiljoe.dk).

Dette gøres primært af en autoriseret kloakmester.

Legepladser


I forbindelse med etablering af legepladser samt ændringer af samme skal tilladelse søges hos Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S.

Dette i henhold til Bygningsreglementet 2015, kap. 4.4, stk. 1, idet arealet betragtes som offentligt areal.

I Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner skal der ligeledes søges om tilladelse i Teknisk Forvaltning i hjemhørskommune. 


 

 

Swimmingpools må ikke etableres i kolonihaver

Se mere her

 

 

 

Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

.

Det sker i Hovedstaden syd

31 Mar 2020
09:00 - 12:30
AFLYST Vurderingskursus for overnatningshaver
01 Apr 2020
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
09 Apr 2020
Påsken begynder (Skærtorsdag)
15 Apr 2020
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
22 Apr 2020
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent