Information om byggeri i Københavns kommune


Forbund og Kreds har netop modtaget oplysning fra vores udlejer Københavns Ejendomme om, at Borgerrepræsentationen ved deres møde den 23. august 2018 har besluttet, at forlænge vores standardlejekontrakter fra 2011 frem til og med den 31. december 2048.

Du kan læse mere her


Information om byggeri i Københavns kommune


Sidste nyt (13/7-2018)


Københavns kommune har mange regler og forordninger om til- eller nybygning.

Der skal tages hensyn til bortskaffelse af jord, byggeaffald og nedsivning.

Herunder kan du læse om alle disse regler, god fornøjelse

Måske er noget at dit bygning omfattet af den generelle dispensation fra 1992, det kan du læse om her

Desuden er der kommet nye krav fra kommunen, se
(opdateret den 8/2-2018)

(Retningslinier for byggesagsbehandling 5/4-2018)


 Desuden er der nyt om kloakering i overnatningshaver

Københavns Kommune har udsendt en foreløbig rækkefølgeplan for kloakering, opdateret den 3/8-2018

Byggeri på forurenet jord

Københavns kommune har udsendt en vejledning for byggeri på forurenet jord.

Information om byggeaffald, jordflytning og nedsivning


Desuden er der forskellige byggeregler for om det er en kolonihave eller daghave

Daghaver

Kredsen har besluttet midlertidigt at fjerne kredsens byggeregler, indtil byggesagsbehandlingen igen foregår i kredsen. (5/4-2018)

Overnatningshaver

Kredsen har besluttet midlertidigt at fjerne kredsens byggeregler, indtil byggesagsbehandlingen igen foregår i kredsen. (5/4-2018)

Læs retningslinier for byggesagsbehandling (5/4-2018)


Her kan du hente din byggeansøgning og skitse til tegning over ændringer

Toilettanke på eget havelod.


Tilladelse fra haveforening og Københavns Kommune skal foreligge, før gravearbejde påbegyndes.

Ansøgning om samletank kan kun ske digitalt via Københavns Kommune, Byg og Miljø, selvbetjening (www.bygogmiljoe.dk).

Dette gøres primært af en autoriseret kloakmester.

Legepladser


I forbindelse med etablering af legepladser samt ændringer af samme skal tilladelse søges hos Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S.

Dette i henhold til Bygningsreglementet 2015, kap. 4.4, stk. 1, idet arealet betragtes som offentligt areal.

I Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner skal der ligeledes søges om tilladelse i Teknisk Forvaltning i hjemhørskommune. 


 

 

Swimmingpools må ikke etableres i kolonihaver

Se mere her

 

 

 

Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd.
(Tidligere Kreds 1)
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

.

Det sker i Hovedstaden syd

06 Mar 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
13 Mar 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
20 Mar 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
03 Apr 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
10 Apr 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent