Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev December. 2021

Kære formand og bestyrelse    

Den 30. oktober afholdt kredsen årets præmiefest med deltagere fra mange foreninger. Vi var faktisk så mange, at kredsen nu er på udkig efter et andet og større sted til afholdelse af præmiefesten til næste år. Vi havde en fin fest med mange glade og stolte præmietagere som deltog sammen med bestyrelsen for de pågældende foreninger.

Billeder fra festen kan ses på kredsens hjemmeside.

I 2022 afholder Kolonihaveforbundet kongres i Aalborg den 9. - 11. september. Der er mulighed for, at alle medlemmer og foreninger kan komme med forslag. Forslag til kongressen skal indsendes via kredsen senest den 31. januar 2022. Det opfordres derfor til, at alle foreninger giver denne oplysning til foreningens medlemmer. Delegerede til kongressen vælges på kredsens repræsentantskabsmøde den 27. april. 

Lørdag den 22. januar 2022 afholder kredsen "Legestue" for vurderingsfolk som tidligere har været på kursus. Arrangementet foregår mellem kl. 10 -14, hvor man blot kan møde op, hvis man har forskellige spørgsmål, problematikker i forbindelse med vurdering. Man skal medbringe PC samt medlemsnummer. Så står vi klar til at hjælpe. Arrangementet foregår i 3Fs lokaler på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup i underetagen. Det koster intet at deltage. 

Jeg kan også nævne, at Kreds 1 den 27. februar 2022 har 40 års jubilæum. Dette markerer vi ved en åbent hus arrangement onsdag den 23. februar mellem kl. 16 - 20 i kredsens lokaler på Egensevej 25, 2770.

Året går på hæld, og det er snart jul. Kredskontoret holder julelukket den 22. december, og vi træffes igen onsdag den 5. januar 2022.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle en god jul samt godt nytår. Tak for samarbejdet i løbet af året, hvor kredsen har haft kontakt til rigtig mange medlemmer. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde i det kommende år.

  

Med venlig hilsen

Amy LauridsenKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd