Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev Juli 2021

Kære formand og bestyrelse

Til orientering kan jeg oplyse, at kredsens vurderingskursus for nye vurderingsfolk den 5. august 2021 nu er overtegnet.

Da kredsen gerne vil afholde kurser i forhold til behov, bedes I venligst give en tilbagemelding, om foreningens behov for kurser.

Der afvikles kurser for nyvalgte vurderingsfolk samt brush up kurser for vurderingsfolk som tidligere har været på kursus. For at bibeholde adgang til vurderingssystemet skal man deltage i kursus hvert andet år!

Nyvalgte vurderingsfolk vil først få adgang til vurderingssystemet i forbindelse med første kursus.

Jeg kan også orientere om, at kredsen afholder den årlige præmiefest lørdag den 30. oktober 2021. Der er lagt op til en hyggelig aften med godt mad, underholdning og musik. En aften hvor bestyrelsen har mulighed for at fejre de haver som er udtaget til præmie.

I ønskes alle en fortsat god sommer. 

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formandKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd