Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Nyhedsbrev januar 2021

Kære formænd og bestyrelser

Godt nytår - håber alle er kommet godt ind i det nye år.
Desværre er vores fysiske aktivitets niveau fortsat begrænset af Covid19, og de nye tiltag som er blevet os pålagt.
Forbundet har netop udsendt et nyhedsbrev med mange nyttige oplysninger, som anbefales videregivet.  
 
Jeg vil også benytte lejligheden til at orientere de københavnske foreninger om, hvad der lige nu sker med hensyn til forhandlinger med Københavns Kommune i forbindelse med lovliggørelse samt ansøgning om byggeri.
 
I forlængelse af vores møde med Frank Jensen i sensommeren er kreds og forbund indbudt til et formøde på Teams den 29. januar 2021. Her vil kommunen præsentere os for det forslag til proces for lovliggørelse af kolonihaver, som efterfølgende skal drøftes på et møde den 8. februar 2021 med Overborgmester Lars Weiss. 
Så snart der foreligger noget faktuelt, melder kredsen selvfølgelig ud.
 
Med hensyn til ansøgning om byggeri er vi lige blevet orienteret om følgende brev fra Teknik- og Miljøforvaltningen som udsendes til ansøgere:
"Status for byggesager i forbindelse med kolonihavehuse
 
 
Kære (ansøgers navn)
Vi skriver til dig, fordi du er blandt dem, der har søgt om byggetilladelse til byggeri i forbindelse med en kolonihave i Københavns Kommune.
Vi beklager, at vi desværre har usædvanlig lang sagsbehandlingstid i disse sager. Med dette brev ønsker vi at informere om baggrunden for, at sagerne trækker ud.
I 2017 ændrede vi praksis for sagsbehandling af byggesager i kolonihaver efter en udtalelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen slog fast, at byggeri i kolonihaver kræver byggetilladelse. Dette havde vi ikke krævet hidtil.
Som udgangspunkt skal byggeri i kolonihaver opfylde kravene for enfamiliehuse. Vi forudser imidlertid, at det vil være en udfordring for mange, hvis de skal leve op til alle disse krav. Derfor har vi undersøgt, om vi evt. kan dispensere fra bygningsreglementet og i hvilket omfang. Vi vil være sikre på, at byggeri i kolonihaver lever op til kravene til beboernes sundhed og sikkerhed i lovgivningen. Det vil særligt sige reglerne om spildevand, forurening og brandsikkerhed.
 
Vi er i øjeblikket i gang med et pilotprojekt i de to haveforeninger H.F. Bryggen og H.F. Røde Mellemvej. Her skal vi bl.a. finde en måde at håndtere byggeri i kolonihaverne fremadrettet. Målet er at sikre nogle fornuftige løsninger på netop sikkerhed og sundhed både for det eksisterende byggeri og nyt byggeri. Vi ser på adgangen for beredskabets redningskøretøjer til de enkelte havelodder, brandsikring imellem husene og opfyldelse af krav til håndtering af forurening og spildevand. Det er vores forventning, at vi når frem til nogle mulige løsninger i løbet af 2021.
 
Vi vil på baggrund af erfaringerne i pilotprojektet se på, hvordan vi kan lette arbejdet for de ansøgere, som bygger nyt eller bygger om.
 
Som følge af vores arbejde og de nye regler i BR18 står det klart, at der skal udarbejdes en brandsikringsplan for hele foreningen, før vi kan behandle flere af de konkrete ansøgninger.
 
Imidlertid er vi allerede nu i gang med at behandle de ansøgninger hvor den enkelte havelod ligger tæt på offentlig vej eller nærmeste mulige holdeplads for et redningskøretøj. Vi kontakter ansøgeren, når sagsbehandleren har sat sig ind i den konkrete sag.
 
Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, hvor vi har samlet information og vejledninger om byggetilladelser til kolonihavehuse på www.kk.dk/kolonihavehus-byggeri.
 
Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 33665200 eller pr. mail på adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Med venlig hilsen
Område for Bygninger
 
 
Med venlig hilsen
 
Amy Lauridsen
formand
20. januar 2021
 

 Kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd