Jeg overvejer at sælge

Hvad er fremgangsmåden når man skal sælge sin kolonihave?

Man skal først og fremmest rette henvendelse til sin bestyrelse i haveforeningen, idet bestyrelsen skal være direkte involveret i enhver overdragelse af retten til en kolonihave. De kan desuden oplyse dig om den generelle fremgangsmåde og de specifikke regler, som er vedtaget af haveforeningen.

Det er også bestyrelsen, som i sidste ende skal vurdere om din køber opfylder kravene til at blive medlem af haveforeningen. Her kan være tale om bopælskrav, venteliste mm.

Venteliste eller ej?


Hvis der er venteliste i din haveforening, er det bestyrelsen, der vælger din køber ud fra placeringen på ventelisten.

Hvis der ikke er venteliste står det dig frit for at sælge dit kolonihavehus til den, som er villig til at købe.

Vurdering


Enhver kolonihave, der bliver overdraget ved et salg, skal vurderes efter vurderingsreglerne. Der kan ikke forlanges en højere pris for kolonihaven end vurderingen. Desuden kan et salg ikke betinges af, at løsøre indgår i købet.

En vurdering er gældende i et år fra, at den er blevet foretaget.

Hvis du er utilfreds med din vurdering, har du mulighed for at anke den. 

Tingbogsattest


I forbindelse med salg forlanger en del haveforeninger, at der samtidig indhentes en tingsbogsattest.

Den kan tjene som sælgers bevis over for køber på, at kolonihavehuset ikke er pantsat til f.eks. en bank, som sikkerhed for et banklån

Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd.
(Tidligere Kreds 1)
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43

Det sker i Hovedstaden syd

10 jan 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
17 jan 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
24 jan 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
07 feb 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent