Lørdag den 31. oktober 2015 afholdte Kreds 1 den årlige præmiefest, hvor 18 haveforeninger deltog. Arrangementet blev igen afholdt i Frederiksberg Hallens restaurant, som viste sig at være en fin ramme for vores fest. Der blev i løbet af aftenen uddelt ærespræmier, konsulentens pris samt 1. præmier under festlige former til de mange stolte haveejere.

Aftenen bød også på festtale ved forbundsformand Preben Jacobsen, underholdning ved entertainer Anders Bircow samt god musik ved Hotline Band. Vi oplevede en vældig god stemning i løbet af aftenen samt masser af energi og dans til kl. 01.00.

Kredsen har fået megen positiv tilbagemelding i forbindelse med arrangementet, og håber på fortsat opbakning til arrangementet.

Det skal også nævnes, at økonomien i forbindelse med dette sted matcher mere med de økonomiske rammer, som kreds og de enkelte foreninger har til rådighed.

Vi håber derfor mange foreninger også fremover vælger at deltage i årets præmiefest.
Med venlig hilsen

Amy Lauridsen
Formand – Kreds 1