Kolonihaveforbundet for Danmark, Hovedbestyrelsesområde 1, kreds 1,

Toftegårds Allé 42 1/th., 2500 Valby – Kontortid onsdag kl. 17.00 – 19.00

Tlf. 3582 1900 - WWW. Kolonihave-kreds1.dk – e-mail: kolonihave-kreds1@mail.dk

Til alle foreninger i Kreds 1

Orientering vedr. præmier og diplomer.

Enhver forening stor som lille, der er medlem af Kolonihaveforbundet har krav på konsulent besøg til bedømmelse af haver.

Reglen er:

1 stk. præmie pr. påbegyndt 50 medlem.

( alle foreninger med medlemstal      fra   1 til   49 = 1 stk. præmie

fra 50 til   99 = 2 stk. præmier

fra100 til 149 = 3 stk. præmier osv. osv.)

Haveforeningen indstiller 2 haver pr. een præmie, foreningen har krav på.

Ud fra det samlede medlemstal i Kreds 1, uddeles 1 ærespræmie pr. påbegyndt 800 medlemmer.

Disse haver vurderes af Kreds konsulenten John Norrie, blandt de indstillede haver.

Der skal være 5 år imellem en have kan få præmie igen.

Præmier, diplomer samt besøg af konsulenten er gratis for foreningerne, medregnet i kontingentet.

Derfor slut op om havepræmieringerne og måske også præmierings festen, sidste lørdag i oktober, der er en hyldest til de mange præmiemodtagere i et festligt lag med middag – taler – underholdning og til sidst, men ikke mindst, dans til et populært orkester.

Venlig hilsen

Kreds 1