a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Johnny Olback

Byggesagsbehandler

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem André Just Vedgren

Medlem af Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Flemming Nørgaard

Byggesagsbehandler
Mødeleder
Bestyrelsesmedlem i Friluftrådet

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Jan Mosegaard

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessuppleant Iris Joenson

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessuppleant Jørgen Ullman

Formand for det Kriminalpræventive Udvalg