a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Kredsformand

Kredsformand Amy Lauridsen

Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse,

Valgt ind i Forretningsudvalget samt Købs- og Salgs udvalget og udvalg for andelshaver.

Kassererer

Kassererer Benny Pedersen

Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse.

Medlem af ankeudvalg.

Næstformand & Sekretær

Næstformand & Sekretær Hanne Rasmussen

Bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Johnny Olback

Byggesagsbehandler

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem André Just Vedgren

Medlem af Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Flemming Nørgaard

Byggesagsbehandler
Mødeleder
Bestyrelsesmedlem i Friluftrådet

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Jan Mosegaard

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessuppleant Iris Joenson

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessuppleant Jørgen Ullman

Formand for det Kriminalpræventive Udvalg

Revisor

Revisor Linda Henriksen

Revisor

Revisor Kaj Skov

Revisorsuppleant

Revisorsuppleant Anny Kuhre

Revisorsuppleant

Revisorsuppleant Erik T. Bülow

Ankeudvalgsformand

Ankeudvalgsformand Denni Kragh