Kreds I har igennem mange år, haft et rigtigt godt samarbejde med kommunerne, som har udvist megen interesse og forståelse for vor bevægelse.,
I 1992 viste Københavns Kommune sin gode vilje ved at give alle kolonihaver i Københavns kommune en ny kontrakt på 25 år, frem til 2017.

Men selvfølgelig kan det ikke undgås at der undervejs vil opstå interesse modsætninger.
Vort største problem, er når det offentlige skal bruge den jord, der i mange år har været udlagt til haver. Problemet er størst, når det drejer sig om det vi kalder "nærhaver" dvs. at havelejerne bor i umiddelbar nærhed af haven. Det er især beklageligt for vore ældre medlemmer, da de i mange tilfælde ikke har mod eller kræfter måske økonomi til at starte et andet sted.

Men således er jo vilkårene, for samfundet uden for hækkene forandre sig jo hele tiden.
Københavns Kommune har gjort meget for at skaffe erstatningsjord, men efterhånden kniber det med at finde ledige arealer.

I hvert fald er det meget kedeligt, når det sker, og som nævnt er det værst for vore ældre medlemmer og børnefamilierne. Vi er overbeviste om, at det betyder meget for disse grupper medborgeres daglige trivsel. Vi er af den overbevisning at det, at ha´ en have, gør at der langt senere i tilværelsen bliver brug for beskyttede boliger og plejehjem og måske i nogle tilfælde bliver det slet ikke aktuelt.

I Kreds I´s område har der igennem det sidste årti, været talt om nogle virkelige store projekter.

Motorvej til Kastrup lufthavn – Ørestaden – Metroen – i det fjerne lurer den meget omtalte havnetunnel. Alle disse store projekter har kostet og vil koste i hundredvis af haver, som der kun i en vis udstrækning har været og vil være mulig at erstatte.

Siden 1996/97 har vi haft et helt nyt problem " Den forurenede jord", i mange af vore haver. En del af vore haver ligger jo på gamle nedlagte lossepladser, det vidste vi godt, men alligevel blev vi chokerede over den rapport Københavns Miljøkontrol lagde på bordet. Københavns Kommune tog sagen meget alvorligt, og udviste stort initiativ for at gøre det muligt at bevare haverne og stadig dyrke jorden, når visse retningslinier blev fulgt. Københavns Kommune og Københavns miljøkontrol har ofret rigtig mange penge på sagen. Det mest markante tiltag var jo nok, at man tilbød alle havelejerne i kommunen "højbede" for et symbolsk beløb.