a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Haveforeninger der begynder med D

Dalgas H/F

Dalgas H/F

Disse kolonihaver ligger på gammelt jernbaneterræn, og arealet ejes stadig af DSB. I 1998 var der planer om at sælge det til boligbyggeri, men det rejste en voldsom modstand.