Ansøgning om dispensation

Ønsker du at søge dispensation i forbindelse med en byggesag foregår det på følgende måde:

Ansøgning med udførlig beskrivelse og tegning med alle mål på byggeriet samt mål på grund, skelafstand m.m. afleveres til foreningens bestyrelse til udtalelse.

Bestyrelsen sender herefter materialet til Kreds 1 til udtalelse.

Kreds 1 sender materialet til endelig godkendelse / afslag hos Københavns Ejendomme.

Der skal være vægtige grunde, for at en ansøgning kan forventes imødekommet.