Vurdering

Enhver kolonihave, der bliver overdraget ved et salg, skal vurderes efter vurderingsreglerne. Der kan ikke forlanges en højrere pris end vurderingen. Desuden kan et salg ikke betinges af, om løsøre indgår i købet.

Vurdering gælder 12 måndeder fra den dag vurderingen er underskrevet. (Besluttet på Kongressen 2015)

For en god ordens skyld skal nævnes, at der må ikke fjernes noget fra haveloddet mellem vurdering og salg.

Hvis du er utilfreds med din vurdering, har du mulighed for at anke den inden for 14 dage.

16-03-2016