Der henvises til deklarationer og lokalplaner for den enkelte Haveforening samt Kommunens anvisninger