Byggeansøgning


Byggetilladelse/ansøgning

Ved ændring/nybygning/tilbygning mm på haveloddet, skal dette ansøges om - både for overnatningshaver og daghaver i Københavns Kommune inden påbegyndelse af byggeri.

Byggeansøgeren udfærdiger en tegning med alle mål over grund samt mål ligeledes på bygninger - længde, bredde og højde samt byggeriets afstand til skel samt oplysning om den udvendige beklædnig. Samlet grundareal skal også være påført.

Bestyrelsen skal sikre at byggeri, tegning og alle mål er korrekte. Tegninger der ikke opfylder disse krav, vil blive returneret til foreningens bestyrelse til rettelse, før der bliver taget stilling til nogen godkendelse.

Dette medfører ekstra sagsbehandlingstid.

Disse tegninger afleveres til haveforeningens bestyrelse, som efterfølgende sender materialet til Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd (kreds 1), som efterfølgende færdigbehandler tegning, og tilbagesender med godkendelse til bestyrelsen.

Man skal være opmærksom på, at en behandling af en byggesag kan tage op til 4 uger.

Ved dispentationer der foretages af Københavns Kommune kan forekomme noget længere tidsbehandling.

Hent skema til byggeansøgning her

Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd.
(Tidligere Kreds 1)
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43

Det sker i Hovedstaden syd

10 jan 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
17 jan 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
24 jan 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
07 feb 2018
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent