Forlængelse af lejekontrakt


Kære formænd i Københavns Kommunes overnatningshaver og daghaver

Forbund og Kreds har netop modtaget oplysning fra vores udlejer Københavns Ejendomme om, at Borgerrepræsentationen ved deres møde den 23. august 2018 har besluttet, at forlænge vores standardlejekontrakter fra 2011 frem til og med den 31. december 2048.

Der skal formentlig efterfølgende være nogle forhandlinger med Københavns Ejendomme omkring vilkår.

Samtidig blev der besluttet en finansieringsmodel for kloakering af kolonihaver.

Jeg har vedhæftet meddelelsen fra Københavns Ejendomme, hvor der er et link til oplæg og beslutning.

Kredsen har fået flere henvendelser fra foreninger, som har haft problemer med at optage lån i banker med en længere løbetid end 6 år, idet vores nuværende standardkontrakt udløber med udgangen af 2024.
Dette problem er hermed løst!

Venlig hilsen

Amy Lauridsen
formand - Kreds 1, Hovedstaden Syd

 

Til Kolonihaveforbundet og Kolonihaveforbundet Kreds 1

Til jeres orientering godkendte Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune den 23. august 2018, at lejekontrakterne med haveforeninger på Københavns Kommunes arealer kan forlænges til 31. december 2048.

I kan finde den godkendte indstilling på dette link: https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/23082018/edoc-agenda/6c4bfcfa-da52-41ab-b36b-b0e9a6660729/332cbadb-1cb6-4147-9cf8-b5244f014c5a

 

Kolonihaveforbundet Hovedstaden syd.
(Tidligere Kreds 1)
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

.

Det sker i Hovedstaden syd

03 Apr 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
10 Apr 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
08 Maj 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
15 Maj 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent
22 Maj 2019
17:00 - 19:00
Kontoret er åbent